Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-20 12:18:37 Protokoły / Protokóły z sesji Marta Kolas-Warzywoda Edycja artykułu
2018-07-18 14:22:13 Sprawozdania z wykonania budżetu / Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2018-07-18 13:48:23 2018 rok / Zarządzenie nr 33/18 w sprawie ustalenia imiennego osobowego skladu gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą na terenie gminy Kocierzew Południowy Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2018-07-18 13:46:29 2018 rok / Zarządzenie nr 31/18 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2018-07-18 13:42:51 2018 rok / Zarządzenie nr 30/18 w sprawie planu finansowego do uchwały nr XLI/223/18 Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2018-07-18 13:40:20 2018 rok / Zarządzenie nr 29/18 w sprawie planu finansowego do zarządzenia nr 27/18 Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2018-07-18 13:38:19 2018 rok / Zarządzenie nr 28/18 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku w Kocierzewie Południowym Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2018-07-18 13:32:35 2018 rok / Zarządzenie nr 27/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2018-07-18 13:26:52 2018 rok / Zarządzenie nr 26/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2018-07-18 13:25:02 2018 rok / Zarządzenie nr 25/18 w sprawie planu finansowego do uchwały nr XL/220/18 Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu