Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-02-19 14:48:19 „Budowie chlewni na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego do hodowli i chowu trzody chlewnej, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 82, 83 i 84 obręb 20 Kocierzew, gmina Kocierzew Południowy, wraz z wprowadzeniem zmian w funkcjonowaniu istniejących obiektów inwentarskich” / Zawiadomienie o wszczęciu postępowaniai wystąpieniu do organów opiniujących Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2019-02-19 14:47:26 „Budowie chlewni na terenie istniejącego zespołu inwentarskiego do hodowli i chowu trzody chlewnej, zlokalizowanego na dz. nr ewid. 82, 83 i 84 obręb 20 Kocierzew, gmina Kocierzew Południowy, wraz z wprowadzeniem zmian w funkcjonowaniu istniejących obiektów inwentarskich” / Karta informacyjna przedsięwzięcia Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2019-02-19 14:45:14 Budowa urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych oraz wykonanie rurociągu stałego, deszczowni dla potrzeb nawadniania upraw, na działce nr 231, 267/1, 278 obręb 0012 Osiek, Gmina Kocierzew Południowy, powiat łowicki, woj. łódzkie / Obwieszczenie o uzyskaniu opinii od organów opiniujących Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2019-02-19 14:42:17 „Rozbudowie i przebudowie części budynku inwentarskiego na dz. ewid. 130/5 oraz 130/6 w miejscowości Kocierzew Południowy, gmina Kocierzew Południowy, powiat łowicki, województwo łódzkie”. / Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Marta Kolas-Warzywoda Edycja artykułu
2019-02-19 14:41:46 „Rozbudowie i przebudowie części budynku inwentarskiego na dz. ewid. 130/5 oraz 130/6 w miejscowości Kocierzew Południowy, gmina Kocierzew Południowy, powiat łowicki, województwo łódzkie”. / Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2019-02-19 14:40:58 „Rozbudowie i przebudowie części budynku inwentarskiego na dz. ewid. 130/5 oraz 130/6 w miejscowości Kocierzew Południowy, gmina Kocierzew Południowy, powiat łowicki, województwo łódzkie”. / Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2019-02-19 14:39:35 Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Kocierzew Południowy / Zawiadomienie o uzupełnieniu raportu 4 Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu