Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-11-15 13:28:27 Rozbudowa gospodarstwa – budowa budynku tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym / Zawiadomienie o uzupełnieniu raportu i wystąpieniu do organów uzgadniających Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2018-11-15 13:25:40 Rozbudowa gospodarstwa – budowa budynku tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym / Uzupełnienie raportu 5 Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2018-11-15 10:35:24 2018 rok / Zarządzenie nr 58/18 w sprawie planu finansowego do zarządzenia nr 57/18 Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2018-11-15 10:34:30 2018 rok / Zarządzenie nr 57/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2018-11-15 10:33:10 2018 rok / Zarządzenie nr 56/18 w sprawie planu finansowego do zarządzenia nr 55/18 Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2018-11-15 10:32:03 2018 rok / Zarządzenie nr 55/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2018-11-15 10:29:53 2018 rok / Zarządzenie nr 52/18 w sprawie planu finansowego do zarządzenia nr 51/18 Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2018-11-15 10:25:59 2018 rok / Zarządzenie nr 51/18 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2018-11-15 10:24:44 2018 rok / Zarządzenie nr 50/18 w sprawie planu finansowego do uchwały nr XLIV/241/18 Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu
2018-11-15 10:20:22 2018 rok / Zarządzenie nr 49/18 w sprawie zmian w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla projketu "Budowa siłowni zewnętrznej wraz zagospodarowaniem terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozowju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Marta Kolas-Warzywoda Publikacja artykułu