Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2019 roku na terenie Gminy Kocierzew Południowy

2019-02-07 08:30:19
Wysokośc cen i opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę

2019-01-04 10:24:57
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - gmina Kocierzew Południowy, fragment wsi Osiek

2018-11-08 10:57:13
Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie komunalne Gminy Kocierzew Południowy przeznaczonej do sprzedaży

2018-06-28 14:04:15
Decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2018-06-19 15:22:11
Ocena jakości wody

2018-03-13 14:54:41
Informacja o stawkach za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 roku

2018-02-21 11:04:58
Ogłoszenie

2017-07-24 12:29:47
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2017-07-24 12:10:10
Komunikat Komisarza Wyborczego

2017-06-14 14:28:22